Friday, June 9, 2023 2:35 AM Vietnam Time GMT+7 |

 LIST OF COUNTRIES THAT ALLOWED E-VISA ISSUING

Citizens of the countries listed below can use an e-visa when entering Vietnam for less than 30 days for the purpose of tourism through international border gates: Air, Road, Sea

What is E-visa for Vietnam?

Vietnam e-visa or Vietnam electronic visa (symbolized as EV) has been introduced by the Vietnam Immigration Department since February 2, 2017. This kind of Vietnamese visa is applied and issued online.
An evisa for Vietnam is valid for 30 days only with a single entry only.
After 2 years of suspension due to Covid-19, Vietnam evisa has been resumed since March 15, 2022, and follows the same regulations as before Covid-19.

Who Are Eligible for Vietnam E-visa?

E visa Vietnam is now available for citizens of the following countries who wish to stay in the country for no more than 30 days.

(May 17, 2022 – Source: Vietnam Immigration Department)

No Name in Vietnamese English Name
1. Ác-hen-ti-na Argentina
2. Ác-mê-ni-a Armenia
3. A-déc-bai-gian Azerbaijan
4. Ai-rơ-len Ireland
5. Ai-xơ-len Iceland
6. Áo Austria
7. Ba Lan Poland
8. Bê-la-rút Belarus
9. Bỉ Belgium
10. Bồ Đào Nha Portugal
11. Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na Bosnia and Herzegovina
12. Bra-xin Brazil
13. Bru-nây Brunei Darussalam
14. Bun-ga-ri Bulgaria
  15. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất   United Arab Emirates
16. Ca-dắc-xtan Kazakhstan
17. Ca-na-đa Canada
18. Ca-ta Qatar
19. CH Liên bang Đức Germany
20. Chi-lê Chile
21. Cô-lôm-bi-a Colombia
22. Cộng hòa Ấn Độ India
23. Cộng hòa Séc Czech Republic
24. Công quốc An-đơ-ra Andorra
25. Công quốc Lít-ten-xơ-tên Liechtenstein
26. Công quốc Mô-na-cô Monaco
27. Crô-a-ti-a Croatia
28. Cu-ba Cuba
29. Đan Mạch Denmark
30. Đảo Síp Cyprus
31. Đông Ti-mo Timor Leste
32. E-xtô-ni-a Estonia
33. Gru-di-a Georgia
34. Hàn Quốc Korea
35. Hoa Kỳ United States of America
36. Hung-ga-ri Hungary
37. Hy Lạp Greece
38. I-ta-li-a Italy
39. Lát-vi-a Latvia
40. Liên bang Nga Russia
  41. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
42. Lit-hua-ni-a Lithuania
43. Luých-xem-bua Luxembourg
44. Mai-crô-nê-xi-a Micronesia
45 Man-ta Malta
46 Ma-xê-đô-ni-a Macedonia
47. Mê-xi-cô Mexico
48. Mi-an-ma Myanmar
49. Môn-đô-va Moldova
50. Mông Cổ Mongolia
51. Môn-tê-nê-grô Montenegro
52. Na-u-ru Nauru
53. Nhật Bản Japan
54 Niu Di-lân New Zealand
55. Ô-xtơ-rây-lia Australia
56. Pa-lau Palau
57. Pa-na-ma Panama
58. Pa-pua Niu Ghi-nê Papua New Guinea
59. Pê-ru Peru
60. Phần Lan Finland
61. Pháp France
62. Phi-gi Fiji
63. Phi-líp-pin Philippines
64. Quần đảo Mác-san Marshall Islands
65. Quần đảo Xa-lô-mông Salomon Islands
66. Ru-ma-ni Romania
67. Sa-moa Western Samoa
68. San Ma-ri-nô San Marino
69. Séc-bi Serbia
70. Tây Ban Nha Spain
71. Thụy Điển Sweden
72. Thụy Sĩ Switzerland
73. Trung Quốc   Bao gồm công dân mang hộ chiếu Hồng Kông, hộ chiếu Ma Cao   Không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử Trung Quốc China   Including Hong Kong SAR and Macau SAR passport holders   Not apply to Chinese e- passport holders
74. U-ru-goay Uruguay
75. Va-nu-a-tu Vanuatu
76. Vê-nê-du-e-la Venezuela
77. Vương quốc Hà Lan Netherlands
78. Vương quốc Na-uy Norway
79. Xlô-va-ki-a Slovakia
80. Xlô-ven-ni-a Slovenia
Notes:
  • Those who are not included in this list should wait for further updates for a tourist visa to Vietnam.
  • Those who wish to stay in Vietnam for more than 30 days should do a visa run, as neither e-visa extension nor visa on arrival is available at the moment.

Applicable Ports of Entry for Vietnam E visa online

Holders of Vietnamese e-visas are allowed to enter the country through one of the following 33 ports:
Airports Landports Seaports
Cat Bi Int Airport (Hai Phong) Bo Y Landport Chan May Seaport
Cam Ranh Int Airport (Khanh Hoa) Cha Lo Landport Da Nang Seaport
Can Tho International Airport Cau Treo Landport Duong Dong Seaport
Da Nang International Airport Huu Nghi Landport Hon Gai Seaport
Noi Bai Int Airport (Hanoi) Ha Tien Landport Hai Phong Seaport
Phu Bai Int Airport Lao Bao Landport Nha Trang Seaport
Tan Son Nhat Int Airport (Ho Chi Minh City) Lao Cai Landport Quy Nhon Seaport
  La Lay Landport Ho Chi Minh City Seaport
  Moc Bai Landport Vung Tau Seaport
  Mong Cai Landport  
  Nam Can Landport  
  Na Meo Landport  
  Song Tien Landport  
  Tinh Bien Landport  
  Tay Trang Landport  
  Xa Mat Landport  
Note:
  • Your entry checkpoint should be exact to avoid any issues that you may face when boarding your flight and entering Vietnam.

E-visa Requirements

If you are eligible for a Vietnam e visa, please make sure the following to get the e-visa:
  • Passport valid for at least 6 months following arrival date and having at least 02 blank pages;
  • 01 passport size photo
  • Soft copies of passport personal data page and soft photo
  • Credit cards to make payment online for e-visa fee, (American Express card is not accepted).

Support Online

Local: (+84) 243 882 6699
8:00 am - 6:00 pm Mon to Fri

Hotline 24/7: (+84) 93 6699 869

Email: sales@vietnamevisa.com

Apply With Confidence

Number of Visa

Quantity Invalid.

Type of Visa

Type of visa Invalid.

Arrival Date

The Date of arrvival field is required.

Why Choose Us ?

Legitimate service

Operated under the laws of Vietnamese Government

Quality

Over 10 years of experience and expertise.

Reliability

Entrusted by thousands of clients annually.

Prompt Responses

Timely visa processing & customer support.

Customer-Focused Approach

Clients' needs to be our first priority.

Visa Requirements

Do you need a vietnam visa ?

Adv